CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tổng quan về Đại thừa và Thượng tọa bộ l Dẫn nhập Triết học Phật giáo

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 26/03/2021.

No votes yet
3.483 lượt nghe.
Bình luận