CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 05 - 2021

Tab chính

Videos

TT. Nhật Từ tuyên đọc thông điệp của đức Pháp chủ GHPGVN
TT. Nhật Từ tuyên đọc trong Lễ Phật đản PL.2565 - DL.2021 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/05/2021.
Đôi lời của TT. Nhật Từ trong Lễ bế mạc khóa tu XGGD lần 8
TT. Nhật Từ chia sẻ trong Lễ bế mạc khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 8 tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/05/2021.
Ý nghĩa của Ngày Phật đản sanh
TT. Nhật Từ giảng trong mùa Phật đản PL.2565 - DL.2021 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/05/2021.
Những đóng góp của đức Phật đối với nhân loại
TT. Nhật Từ giảng tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 13/05/2021.
TT. Nhật Từ có đôi lời nhắn nhủ đến bà Ma Sơ Vui Vẻ hãy dừng lại
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ vấn đề tại chùa Giác Ngộ, tháng 05/2021.
Nguồn gốc và ý nghĩa của Lễ Tắm Phật
TT. Nhật Từ giảng nhân mùa Phật đản PL.2565 - DL.2021 tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/05/2021.
Vì sao TT. Nhật Từ không cần tranh luận với Ma Sơ Vui Vẻ?
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ tại chùa Giác Ngộ, tháng 05/2021.
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình VTC
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình VTC tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/05/2021.
Ý nghĩa và lợi ích của việc tắm Phật
TT. Nhật Từ giảng tại trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM, ngày 22/04/2021.
Nhịp cầu nhân ái trong đại nạn Covid-19
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình An Viên tại chùa Giác Ngộ, ngày 07/05/2021.