CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Play Kinh Trung Bộ (1-20)

Tab chính

HT. Thích Minh Châu dịch
Trình bày: 
Chưa biết
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Trung Bộ
lượt nghe.
Bình luận
Audio: 23
Mp3
Kinh Trung Bộ - 000 - Lời giới thiệu về Đại Tạng Kinh
Kinh Trung Bộ - 000 - Lời giới thiệu của HT. Thích Minh Châu
Kinh Trung Bộ - 000 - Đầu đề Đại Tạng Kinh
Kinh Trung Bộ - 001. Kinh Pháp môn căn bản (a)
Kinh Trung Bộ - 002. Kinh Tất cả lậu hoặc
Kinh Trung Bộ - 003. Kinh Thừa tự Pháp
Kinh Trung Bộ - 004. Kinh Sợ hãi và khiếp đảm
Kinh Trung Bộ - 005. Kinh Không uế nhiễm
Kinh Trung Bộ - 006. Kinh ước nguyện
Kinh Trung Bộ - 007. Kinh Ví dụ tấm vải
Kinh Trung Bộ - 008. Kinh Đoạn giảm
Kinh Trung Bộ - 009. Kinh Chánh tri kiến
Kinh Trung Bộ - 010. Kinh Niệm xứ
Kinh Trung Bộ - 011. Tiểu kinh Sư tử hống
Kinh Trung Bộ - 012. Đại kinh Sư tử hống
Kinh Trung Bộ - 013. Đại kinh Khổ uẩn
Kinh Trung Bộ - 014. Tiểu kinh Khổ uẩn
Kinh Trung Bộ - 015. Kinh Tư lượng
Kinh Trung Bộ - 016. Kinh Tâm hoang vu
Kinh Trung Bộ - 017. Kinh Khu rừng
Kinh Trung Bộ - 018. Kinh Mật hoàn
Kinh Trung Bộ - 019. Kinh Song tầm
Kinh Trung Bộ - 020. Kinh An trú tầm

Videos

Video mới nhất

Tất cả chúng ta đều phải có một ngày ra đi
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.
Nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp Văn học l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/11/2021.
Ba điều cần làm để giữ hạnh phúc trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/11/2021.
Ba điều cần làm để giữ hạnh phúc trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/11/2021.
Nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp lịch sử l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/11/2021.
Phương pháp nghiên cứu văn bản l Môn phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 5/11/2021.
Yêu cầu của luận văn và luận án l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 5/11/2021.
TT. Thích Nhật Nhật thuyết giảng trong lễ cúng dường Trai tăng ngày 12-11-2021
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.