CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ (21-40)

Tab chính

Audio: 20
Mp3
Kinh Trung Bộ - 021. Kinh Ví dụ cái cưa
Kinh Trung Bộ - 022. Kinh Ví dụ con rắn
Kinh Trung Bộ - 023. Kinh Gò mối
Kinh Trung Bộ - 024. Kinh Trạm xe
Kinh Trung Bộ - 025. Kinh Bẫy mồi
Kinh Trung Bộ - 026. Kinh Thánh cầu
Kinh Trung Bộ - 027. Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi
Kinh Trung Bộ - 028. Đại kinh Ví dụ dấu chân voi
Kinh Trung Bộ - 029. Đại kinh Ví dụ lõi cây
Kinh Trung Bộ - 030. Tiểu kinh Ví dụ lõi cây
Kinh Trung Bộ - 031. Tiểu kinh Khu rừng sừng bò
Kinh Trung Bộ - 032. Đại kinh Khu rừng sừng bò
Kinh Trung Bộ - 033. Đại kinh Người chăn bò
Kinh Trung Bộ - 034. Tiểu kinh Người chăn bò
Kinh Trung Bộ - 035. Tiểu kinh Saccaka
Kinh Trung Bộ - 036. Đại kinh Saccaka
Kinh Trung Bộ - 037. Tiểu kinh Đoạn tận ái
Kinh Trung Bộ - 038. Đại kinh Đoạn tận ái
Kinh Trung Bộ - 039. Đại kinh Xóm ngựa
Kinh Trung Bộ - 040. Tiểu kinh Xóm ngựa

Videos

Video mới nhất

Mô tả l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 4/10/2021.
Quy chiếu l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/9/2021.
Logic và đàm thoại l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/9/2021.
Điều kiện hành vi phát biểu l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/9/2021.
Hành vi phát biểu l Triết học ngôn ngữ học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/9/2021.
Các học thuyết chân lý l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/9/2021.
TT. Nhật Từ chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của ca sĩ Phi Nhung
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung, tại Chùa Giác Ngộ, tối 28/9/2021.
Chân lý l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/9/2021.