CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ (101-120)

Tab chính

Audio: 20
Mp3
Kinh Trung Bộ - 101. Kinh Devadaha
Kinh Trung Bộ - 102. Kinh Năm và Ba
Kinh Trung Bộ - 103. Kinh Nghĩ như thế nào?
Kinh Trung Bộ - 104. Kinh Làng Sama
Kinh Trung Bộ - 105. Kinh Thiện tinh
Kinh Trung Bộ - 106. Kinh Bất động lợi ích
Kinh Trung Bộ - 107. Kinh Ganaka Moggalana
Kinh Trung Bộ - 108. Kinh Gopaka Moggalana
Kinh Trung Bộ - 109. Đại kinh Mãn nguyệt
Kinh Trung Bộ - 110. Tiểu kinh Mãn nguyệt
Kinh Trung Bộ - 111. Kinh Bất đoạn
Kinh Trung Bộ - 112. Kinh Sáu thanh tịnh
Kinh Trung Bộ - 113. Kinh Chân nhân
Kinh Trung Bộ - 114. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì
Kinh Trung Bộ - 115. Kinh Đa giới
Kinh Trung Bộ - 116. Kinh Thôn tiên
Kinh Trung Bộ - 117. Đại kinh Bốn mươi
Kinh Trung Bộ - 118. Kinh Nhập tức Xuất tức niệm
Kinh Trung Bộ - 119. Kinh Thân hành niệm
Kinh Trung Bộ - 120. Kinh Hành sanh

Videos

Video mới nhất

Mô tả l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 4/10/2021.
Quy chiếu l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/9/2021.
Logic và đàm thoại l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/9/2021.
Điều kiện hành vi phát biểu l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/9/2021.
Hành vi phát biểu l Triết học ngôn ngữ học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/9/2021.
Các học thuyết chân lý l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/9/2021.
TT. Nhật Từ chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của ca sĩ Phi Nhung
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung, tại Chùa Giác Ngộ, tối 28/9/2021.
Chân lý l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/9/2021.