CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ (1-20)

Tab chính

Audio: 23
Mp3
Kinh Trung Bộ - 000 - Lời giới thiệu về Đại Tạng Kinh
Kinh Trung Bộ - 000 - Lời giới thiệu của HT. Thích Minh Châu
Kinh Trung Bộ - 000 - Đầu đề Đại Tạng Kinh
Kinh Trung Bộ - 001. Kinh Pháp môn căn bản (a)
Kinh Trung Bộ - 002. Kinh Tất cả lậu hoặc
Kinh Trung Bộ - 003. Kinh Thừa tự Pháp
Kinh Trung Bộ - 004. Kinh Sợ hãi và khiếp đảm
Kinh Trung Bộ - 005. Kinh Không uế nhiễm
Kinh Trung Bộ - 006. Kinh ước nguyện
Kinh Trung Bộ - 007. Kinh Ví dụ tấm vải
Kinh Trung Bộ - 008. Kinh Đoạn giảm
Kinh Trung Bộ - 009. Kinh Chánh tri kiến
Kinh Trung Bộ - 010. Kinh Niệm xứ
Kinh Trung Bộ - 011. Tiểu kinh Sư tử hống
Kinh Trung Bộ - 012. Đại kinh Sư tử hống
Kinh Trung Bộ - 013. Đại kinh Khổ uẩn
Kinh Trung Bộ - 014. Tiểu kinh Khổ uẩn
Kinh Trung Bộ - 015. Kinh Tư lượng
Kinh Trung Bộ - 016. Kinh Tâm hoang vu
Kinh Trung Bộ - 017. Kinh Khu rừng
Kinh Trung Bộ - 018. Kinh Mật hoàn
Kinh Trung Bộ - 019. Kinh Song tầm
Kinh Trung Bộ - 020. Kinh An trú tầm

Videos

Video mới nhất

Mô tả l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 4/10/2021.
Quy chiếu l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/9/2021.
Logic và đàm thoại l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/9/2021.
Điều kiện hành vi phát biểu l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/9/2021.
Hành vi phát biểu l Triết học ngôn ngữ học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/9/2021.
Các học thuyết chân lý l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/9/2021.
TT. Nhật Từ chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của ca sĩ Phi Nhung
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung, tại Chùa Giác Ngộ, tối 28/9/2021.
Chân lý l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/9/2021.